· PRESENTAZIÓN D’O PROYEUTO MOSICAL E LITERARIO «SUENIOS D’UN SONIADÓ» E «IBERIA IMPURA» DE MOSICAIRES

Martes, 4 de chunio, 19:00 oras.
Aula Magna Paraninfo de la Universidad de Zaragoza (Plaza Basilio Paraiso, 4)

Mosicaires presenta un nuevo proyeuto dople, mosical e literario: Suenios d’un soniadó» e «El secreto de Iberia Impura».
A formazión mosical publica por un costato «Suenios d’un soniadó» un CD con 15 proposas diferens en a composizión, o desembolique d’as cantas, asinas como en a temática d’as suyas letras e a intenzión d’os suyos arreglos. O treballo conta con a produzión mosical de Alberto Espí, e de conchunta con as colaborazions de Jota lanuza, Javier Badules, Paco Lasierra «el chato», La Ronda de Boltaña y Pancho Álvarez.
E antimás o cuento: «El secreto de iberia Impura», una istoria de Mosicaires debuxata por Saúl Irigaray de Garabato Books, acompañada d’un CD con o recontamiento de Rafael Macarulla. Tot escrito en aragonés baxo ribagorzano.
Han colaborato en a correzión e asesoría lingüística d’os testos Conchi Girón, Rafel Vidaller e Miguel Clavería.
Iste proyeuto conchunto s’ha parato a o largo d’alto u baxo dos años e meyo, e ha tenito ro refirme d’a Direzión Cheneral de Política Lingüística d’o Gubierno d’Aragón.

iberia-impura

Mosicaires presenta un nuevo proyecto doble, musical y literario: «Suenios d´un soniadó» y «El secreto de Iberia Impura».
La formación musical publica por un lado «Suenios d´un soniadó» un CD con 15 propuestas variadas tanto en la composición, en el desarrollo de las propias canciones, así como en la temática de sus letras o la intención de sus arreglos. Se ha contado con la producción musical de Alberto Espí. Junto con las colaboraciones de Jota Lanuza, Javier Badules, Paco Lasierra «el chato», La Ronda de Boltaña y Pancho Álvarez.
Y además el cuento: «El secreto de Iberia Impura», una historia de Mosicaires ilustrada por Saúl Irigaray de Garabato Books, acompañada de un CD con la narración de Rafael Macarulla. Todo ello escrito en aragonés bajo ribagorzano.
Han colaborado en la corrección y asesoría lingüística de los textos Conchi Girón, Rafael Vidaller y Miguel Clavería.
Este proyecto conjunto se ha gestado a lo largo de los cerca de dos años y medio, y ha contado con el apoyo de la Dirección General de Política Lingüística del Gobierno de Aragón.

 

 


CompartirEmail this to someonePrint this pageShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn