· V CONCURSO DE HAIKUS EN ARAGONÉS

A fin d’o concurso ye a promozión de l’uso de l’aragonés e d’a creazión literaria en ixa lengua en os retes sozials Facebook e Twitter.
O concurso se rechirá por as siguiens:

NORMAS DE PARTIZIPAZIÓN

1.- Se podrá partizipar en o concurso dende as 00:00 oras d’o día 16 de mayo dica las 24:00 oras d’o 15 de chuño.
2.- S’abrá d’escribir en lengua aragonesa. Cualsequier modelo ortografico ye valido.
3.- Se i puede partizipar a traviés de Facebook u Twitter.
4.- Pa partizipar en Facebook s’escribirán os haikus en o evento “5eno Concurso de haikus en aragonés” que se creará a tal efecto.
5.- Pa participar-bi a traviés de Twitter s’escribirán os haikus con o hastag #Vconcursohaikusaragones.
6.- Se i podrá partizipar tantas vegadas como se quiera, sin limite d’escritura de haikus.
7.- O haiku s’achustará a la metrica clasica de tres versos de zinco, siete e zinco ”moras”, ye dezir, silabas metricas.
8.- Se conzederá un unico premio atorgau a lo millor haiku, que será designau por o Churau.
9.- O premio consistirá en un lote de libros e materials donaus por as editorials e entidaz colaboraderas.
10.- Con a partizipazión en o concurso, s’azepta a zesión d’os dreitos de publicazión d’os haikus tanto en formato papel como en formato dichital.
11.- A partizipazión en o concurso suposa l’azeptazión d’estas normas.

 

 


CompartirEmail this to someonePrint this pageShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn