Actualidad


· XXX SEMINARI AUTONÒMIC PER ALS PROFESSORS/ES DE LLENGUA CATALANA 2018-2019

Encara que semblava molt llunyà quan Pepa Nogués, professora de català en l’IES Matarraña de Vall de Roures i coordinadora, va escriure l’article d’inauguració d’aquest XXX Seminari, ja hem arribat a la meta. En aquest moment, la majoria de les mestres i mestres participants en el Seminari està preparant les oposicions i tot el professorat està immers en la voràgine de fi de curs.

Aquest article pretén ser un reflex de l’enorme treball que s’ha dut a terme en una activitat de formació imprescindible organitzada per l’Assessora de la UFI de Fraga Laura López de Armentia, pertanyent al Centre de Professorat Territorial de Montsó, en col·laboració amb la Direcció General de Política Lingüística.
A continuació, passem a detallar els continguts tractats sessió per sessió:

 

Sessió 2: 19 de febrer de 2019
La primera part de la sessió es va dedicar a la ponència “Entre totes i tots fem gran l’escola”, impartida per les mestres de l’Escola Sant Blai de Bot (Tarragona), Annabel García (directora), Dolors Olivas (exdirectora), i Mònica Oliver (mestra de català). En ella van presentar rutines, metodologies de treball i materials tant d’Infantil com dels diferents nivells de Primària. Així mateix, va haver-hi una exposició sobre el projecte de revista escolar La Gabarda en la qual van plantejar els inicis, organització i evolució.

Després de la pausa per al café, on els i les companyes aprofiten per a intercanviar opinions i experiències, va haver-hi una posada en comú de grups de treball i coordinació d’activitats conjuntes:
• XVI Concurs de lectura en públic: Era important trobar, com a mínim, tres centres per nivell disposats a participar. Finalment, es van presentar el CEIP San José de Calasanz de Fraga, el CEIP Sant Joan Baptista de Saidí i el CRA Ribera del Cinca de Torrent de Cinca per Educació Primària; i el CEIP Sant Joan Baptista de Saidí, l’IES Baix Cinca de Fraga, l’IES La Llitera de Tamarit de Llitera i l’IES Matarraña de Vall de Roures per Educació Secundària.

• Activitat “Recuperació i utilització del poble de Búbal (Osca)”: L’IES Matarraña de Vall de Roures, després de l’extraordinària experiència del curs anterior, va sol·licitar assistir a aquesta activitat en català amb un grup de 23 alumnes i alumnes i dos docents.

• Dia de la Llengua Materna: Com a activitat conjunta es va proposar cantar Únics i prendre fotografies per a muntar posteriorment un vídeo amb tots els alumnes i alumnes de català d’Aragó.
• Dia del Llibre: Una vegada més, es va proposar l’activitat conjunta Sant Jordi de poble a poble. Es van apuntar tres centres, a més dels altres tres centres del Matarraña que en l’actualitat ja la realitzen trimestralment aprofitant les trobades del Seminari.

• Grup de treball: Concurse Film Club. L’IES Ramón J. Sender de Fraga va ser l’impulsor d’aquest concurs, al qual es van sumar dos centres més, l’IES Baix Cinca de Fraga i l’IES Matarraña de Vall de Roures. L’objectiu que es perseguia era realitzar una activitat conjunta per a posar en contacte a l’alumnat dels centres participants.
• Materials per a la revista Temps d’Escola: Els i les assistents van anotar els materials de què disposaven per a la seua publicació.
L’última part de la sessió la va ocupar el Taller màster class de cant: Projecte cançó Únics, com a himne del Dia de la Llengua Materna d’Aragó 2019. Unicos va ser l’himne del Dia de la Llengua Materna 2018 en aragonés i el seu autor, Alejandro Ibázar, la va prestar desinteressadament al Seminari, per la qual cosa des d’ací volem mostrar el nostre agraïment més sincer.
El projecte va començar amb la traducció de la cançó al català per part dels alumnes del CEIP María Moliner de Fraga i de l’IES Matarraña de Vall de Roures, i l’enregistrament de la cançó en els respectius centres amb la presència del cantautor. En aquesta tasca van participar docents d’altres àrees o matèries, com a música i Geografia i Història, per la qual cosa aquest projecte es va convertir en un clar exemple de col·laboració interdepartamental.
A més a més, també vam tindre la sort de comptar amb l’assessorament musical de Fernando Mallén (músic del grup Yababé) i Lorenzo Latorre (Director del CEIP Vicente Ferrer Robles de Vall de Roures i músic del mateix grup), que es va encarregar de l’enregistrament, remasterización i producció musical.
I una vegada explicat el procés, els i les professores del Seminari van assajar la cançó en directe amb Fernando Mallén per a després poder cantar-la en els seus respectius centres.

 

Sessió 3: 21 de març de 2019
La tercera sessió es va dedicar enterament a la Gamificació de l’aprenentatge: concepte, eines i recursos, amb Pere Cornellà Canals, professor de la Universitat de Girona.
Durant la sessió es va analitzar què és i què no és una experiència gamificada d’aprenentatge i la jornada es va dividir en tres grans blocs:
• Descobrir quins són els elements que formen els jocs i com es poden combinar entre ells.
• Conéixer algunes eines que ens poden ajudar a gamificar i en posar alguna en pràctica.
• Veure què ens pot aportar el disseny d’experiències d’aprenentatge gamificades.
A més a més, es van donar algunes pistes per a poder realitzar bons dissenys i es van conéixer alguns llocs on trobar experiències que poden ser inspiradores

• Gamificació: La teoria del púding.- https://prezi.com/iqc56wpc_ld_/gamificacio-la-teoria-del-puding/
• Benvinguts al primer dia de classe. Tothom té un zero!.- https://prezi.com/zrbnixgu7vet/tothom-te-un-zero/
• Eines per gamificar.- https://prezi.com/ng9_twjsnwhm/eines-per-gamificar/
Enllaç on descarregar els materials de la sessió https://perecornella.cat/documents/

A aquesta tercera sessió van assistir un alumne de la Universitat de Saragossa que està realitzant el TFG sobre el català d’Aragó i la seua tutora, Iris Orosia Campos Bandrés. La seua participación en els grups de treball va demostrar que les llengües pròpies d’Aragó no solament poden conviure en un clima de cooperació que propicia l’enteniment, sinó que aporten una gran riquesa cultural que forma part del nostre patrimoni.

 

Sesión 4: 8 de mayo de 2019
La primera part de la sessió es va dedicar a les tècniques i dinàmiques d’animació a l’expressió escrita mitjançant una xarrada pràctica de 2 hores, per part del LIC de Lleida (Llengua i Cohesió Social), basada en treballar per a què serveix millorar l’escriptura en el procés d’aprenentatge, organització de la competència d’expressió escrita en el centre educatiu i exemples pràctics de tallers d’escriptura com l’autobiografia, l’escriptura automàtica o l’escriptura alfabètica.
Seguidament es va presentar del projecte Ruta literària de Jesús Montcada per a secundària realitzat pel grup de treball compost per professorat de l’IES Baix Cinca de Fraga, l’IES La Llitera de Tamarit de Llitera i l’IES Joaquín Torres de Mequinensa. Es va plantejar tant per a la matèria de Català en l’apartat de literatura com per a altres matèries que s’imparteixen en català en aquests centres, com a Plàstica i Geografia i història.
A continuació, es va dur a terme l’avaluació del seminari i es va demanar a les i els assistents proposades de millora per a l’ensenyament del català com a llengua pròpia d’Aragó. Es van utilitzar l’anàlisi DAFO i metodologies de treball en equip cooperatiu, concretament la tècnica 1-2-4. Es van proposar vuit temes des d’on abordar la millora de l’aprenentatge del català a Aragó i cada participant es va inscriure en el grup que li resultava més interessant. La tasca dels grups va consistir a analitzar com millorar l’aprenentatge del català en relació amb els següents camps:
1. Amb l’alumnat
2. Amb el seminari de professors de català
3. Amb la llengua (currículum, temàtiques, qüestions lingüístiques, localismes i estàndard, etc.
4. Amb les famílies
5. Amb la societat
6. Amb l’Administració
7. Amb la resta de professorat i personal del centre
8. Amb altres centres

I d’aquesta manera, es dóna per finalitzat el XXX Seminari autonòmic per als professors/és de llengua catalana.
Des de la Direcció General de Política Lingüística volem reconèixer el treball de totes i tots els que l’heu fet possible i us desitgem un feliç i merescut descans, a més de molta sort a les i els opositors.

 

 

XXX Seminari autonòmic per als professors/es de llengua catalana 2018-2019
Aunque parecía muy lejano cuando Pepa Nogués, profesora de catalán en el IES Matarraña de Valderrobres y coordinadora, escribió el artículo de inauguración de este XXX Seminari, ya hemos llegado a la meta. En este momento, la mayoría de las maestras y maestros participantes en el Seminario está preparando las oposiciones y todo el profesorado está inmerso en la vorágine de fin de curso.
Este artículo pretende ser un reflejo del enorme trabajo que se ha llevado a cabo en una actividad de formación imprescindible organizada por la Asesora de la UFI de Fraga Laura López de Armentia, perteneciente al Centro de Profesorado Territorial de Monzón, en colaboración con la Dirección General de Política Lingüística.
A continuación, pasamos a detallar los contenidos tratados sesión por sesión:

 

Sesión 2: 19 de febrero de 2019
La primera parte de la sesión se dedicó a la ponencia “Entre totes i tots fem gran l’escola”, impartida por las maestras de la Escuela Sant Blai de Bot (Tarragona), Annabel García (directora), Dolors Olivas (ex directora), y Mònica Oliver (maestra de catalán). En ella presentaron rutinas, metodologías de trabajo y materiales tanto de Infantil como de los diferentes niveles de Primaria. Así mismo, hubo una exposición sobre el proyecto de revista escolar La Gabarda en la que plantearon los inicios, organización y evolución.

Tras la pausa para el café, donde los y las compañeras aprovechan para intercambiar opiniones y experiencias, hubo una puesta en común de grupos de trabajo y coordinación de actividades conjuntas:
• XVI Concurso de lectura en público: Era importante encontrar, como mínimo, tres centros por nivel dispuestos a participar. Finalmente, se presentaron el CEIP San José de Calasanz de Fraga, el CEIP San Juan Bautista de Zaidín y el CRA Ribera del Cinca de Torrente de Cinca por Educación Primaria, y el CEIP San Juan Bautista de Zaidín, el IES Bajo Cinca de Fraga, el IES La Llitera de Tamarite de Litera y el IES Matarraña de Valderrobres por Educación Secundaria.

• Actividad “Recuperación y utilización del pueblo de Búbal (Huesca)”: El IES Matarraña de Valderrobres, tras la extraordinaria experiencia del curso anterior, solicitó asistir a esta actividad en catalán con un grupo de 23 alumnos y alumnas y dos docentes.
• Día de la Lengua Materna: Como actividad conjunta se propuso cantar Únics y tomar fotografías para montar posteriormente un vídeo con todos los alumnos y alumnas de catalán de Aragón.
• Día del Libro: Una vez más, se propuso la actividad conjunta Sant Jordi de poble a poble. Se apuntaron tres centros, además de los otros tres centros del Matarraña que en la actualidad ya la realizan trimestralmente aprovechando los encuentros del Seminari.

• Grupo de trabajo: Concurso Film Club. El IES Ramón J. Sender de Fraga fue el impulsor de este concurso, al que se sumaron dos centros más, el IES Bajo Cinca de Fraga y el IES Matarraña de Valderrobres. El objetivo que se perseguía era realizar una actividad conjunta para poner en contacto al alumnado de los centros participantes.

• Materiales para la revista Temps d’Escola: Los y las asistentes anotaron los materiales de que disponían para su publicación.
La última parte de la sesión la ocupó el Taller master class de canto: Proyecto canción Únics, como himno del Día de la Lengua Materna de Aragón 2019. Unicos fue el himno del Día de la Lengua Materna 2018 en aragonés y su autor, Alejandro Ibázar, la prestó desinteresadamente al Seminario, por lo que desde aquí queremos mostrar nuestro agradecimiento más sincero.
El proyecto comenzó con la traducción de la canción al catalán por parte de los alumnos y alumnas de CEIP María Moliner de Fraga y del IES Matarraña de Valderrobres, y la grabación de la canción en los respectivos centros con la presencia del cantautor. En esta tarea participaron docentes de otras áreas o materias, como música y Geografía e Historia, por lo que este proyecto se convirtió en un claro ejemplo de colaboración interdepartamental.
Además, también tuvimos la suerte de contar con el asesoramiento musical de Fernando Mallén (músico del grupo Yababé) y Lorenzo Latorre (Director del CEIP Vicente Ferrer Robles de Valderrobres y músico del mismo grupo), que se encargó de la grabación, remasterización y producción musical.
Y una vez explicado el proceso, los y las profesoras del Seminari ensayaron la canción en directo con Fernando Mallén para luego poder cantarla en sus respectivos centros.

 

Sesión 3: 21 de marzo de 2019
Toda la sesión se dedicó a la Gamificación del aprendizaje: concepto, herramientas y recursos, con Pere Cornellà Canals, profesor de la Universidad de Gerona.
Durante la sesión se analizó qué es y qué no es una experiencia gamificada de aprendizaje y la jornada se dividió en tres grandes bloques:
• Descubrir los elementos que forman los juegos y cómo se pueden combinar entre ellos.
• Conocer las herramientas que nos pueden ayudar a gamificar y puesta en práctica de alguna de ellas.
• Ver qué nos puede aportar el diseño de experiencias de aprendizaje gamificadas.
Además, se dieron algunas pistas para poder realizar buenos diseños y se conocieron algunos lugares donde encontrar experiencias que pueden ser inspiradoras.
• Gamificació: La teoria del púding.- https://prezi.com/iqc56wpc_ld_/gamificacio-la-teoria-del-puding/
• Benvinguts al primer dia de classe. Tothom té un zero!.- https://prezi.com/zrbnixgu7vet/tothom-te-un-zero/
• Eines per gamificar.- https://prezi.com/ng9_twjsnwhm/eines-per-gamificar/
Enllaç on descarregar els materials de la sessió https://perecornella.cat/documents/

A esta tercera sesión asistieron un alumno de la Universidad de Zaragoza que está realizando el TFG sobre el catalán de Aragón y su tutora, Iris Orosia Campos Bandrés. Su participaron en los grupos de trabajo demostró que las lenguas propias de Aragón no solo pueden convivir en un clima de cooperación que propicia el entendimiento, sino que aportan una gran riqueza cultural que forma parte de nuestro patrimonio.
Sesión 4: 8 de mayo de 2019
La primera parte de la sesión se dedicó a las técnicas y dinámicas de animación a la expresión escrita mediante una charla práctica de 2 horas, por parte del LIC de Lleida (Llengua i Cohesió Social), basada en trabajar para qué sirve mejorar la escritura en el proceso de aprendizaje, organización de la competencia de expresión escrita en el centro educativo y ejemplos prácticos de talleres de escritura como la autobiografía, la escritura automática o la escritura alfabética.
Seguidamente se presentó del proyecto Ruta literaria de Jesús Moncada para secundaria realizado por el grupo de trabajo compuesto por profesorado del IES Bajo Cinca de Fraga, el IES La Llitera de Tamarite de Litera y el IES Joaquín Torres de Mequinenza. Se planteó tanto para la materia de Catalán en el apartado de literatura como para otras materias que se imparten en catalán en estos centros, como Plástica y Geografía e historia.
A continuación, se llevó a cabo la evaluación del seminario y se pidió a las y los asistentes propuestas de mejora para la enseñanza del catalán como lengua propia de Aragón. Se utilizaron el análisis DAFO y metodologías de trabajo en equipo cooperativo, concretamente la técnica 1-2-4. Se propusieron ocho temas desde donde abordar la mejora del aprendizaje del catalán en Aragón y cada participante se inscribió en el grupo que le resultaba más interesante. La tarea de los grupos consistió en analizar cómo mejorar el aprendizaje del catalán con relación a los siguientes campos:
1. Con el alumnado
2. Con el seminario de profesores de catalán
3. Con la lengua (currículum, temáticas, cuestiones lingüísticas, localismos y estándar, etc.
4. Con las familias
5. Con la sociedad
6. Con la Administración
7. Con el resto de profesorado y personal del centro
8. Con otros centros

De esta manera, se da por finalizado el XXX Seminari autonòmic per als professors/es de llengua catalana.
Desde la Dirección General de Política Lingüística queremos reconocer el trabajo de todas y todos los que lo habéis hecho posible y os deseamos un feliz y merecido descanso, además de mucha suerte a las y los opositores.

 


· CONCURSO DE LECTURA EN PÚBLICO

El pasado 4 de abril tuvo lugar el XVI CONCURSO DE LECTURA EN PÚBLICO dirigido a escolares de primaria y secundaria, en todas las lenguas que se imparten en la Comunidad Autónoma de Aragón. Cuatro sedes acogieron a los centros participantes de toda la geografía aragonesa. Las lenguas propias de Aragón, como viene siendo habitual desde hace tres ediciones, han estado presentes con lecturas de diferentes autores en estas lenguas. Las sedes de Huesca y Fraga recibieron a los siguientes centros:
O pasato 4 d’abril se zelebró o XVI CONCURSO DE LEUTURA EN PUBLICO endrezato ta l’alunnalla de primaria e secundaria, en totas as luengas que s’amuestran en a Comunidat Autonoma d’Aragón. Cuatro siedes acullioron a os zentros partizipans de tota ra cheografía aragonesa. As luengas propias d’Aragón, como gosa fer-se dende fa tres edizions, son estadas presens con leuturas de diferens autors en istas luengas. As siedes de Uesca e Fraga rezibioron a os veniens zentros:
El passat 4 d’abril va tindre lloc el XVI CONCURS DE LECTURA EN PÚBLICO dirigit a escolars de primària i secundària, en totes les llengües que s’imparteixen en la Comunitat Autònoma d’Aragó. Quatre seus van acollir als centres participants de tota la geografia aragonesa. Les llengües pròpies d’Aragó, com és habitual des de fa tres edicions, han estat presents amb lectures de diferents autors en aquestes llengües. Les seus d’Osca i Fraga van rebre als següents centres:

 

Aragonés primaria/Aragonés primària: CEIP “Monte Oroel” (Jaca/Chaca), CEIP “Santos Samper Sarasa” (Almudévar/Almudébar), CEIP “Sancho Ramírez (Huesca/Uesca/Osca), CRA “Estadilla-Fonz” (Fonz).

concursolectura2019-2

Catalán primaria/Català primària: CEIP “San José de Calasanz” (Fraga), CEIP “San juan Bautista” (Zaidín/Saidí), CRA “Ribera del Cinca” (Torrente de Cinca/Torrent de Cinca).
Catalán secundaria/Català secundària: CEIP “San Juan Bautista” (Zaidín/Saidí), IES “Bajo Cinca” (Fraga), IES “La LLitera” (Tamarite de Litera/Tamarit de Llitera), IES “Matarraña” (Valderrobres/ Vall de Roures).

concursolectura2019-3

El nivel de los participantes fue muy alto y los jurados tuvieron una ardua labor para elegir a los ganadores, que entre los días 7 y 9 de mayo acudieron al IES “Los Enlaces” para realizar las grabaciones de las lecturas:
O libel d’os partizipans estió muito alto e os churatos tenioron un difícil treballo pa eslexir a os ganadors, que entre os díyas 7 e 9 de mayo acudioron a o IES “Los Enlaces” pa reyalizar as grabazions d’as leuturas:
El nivell dels participants va ser molt alt i els jurats van tindre una àrdua labor per a triar als guanyadors, que entre els dies 7 i 9 de maig van acudir a l’IES “Los enlaces” per a realitzar els enregistraments de les lectures:

 

Aragonés primaria: CRA Estadilla-Fonz (Fonz) http://craestadillafonz.blogspot.com/2019/04/xvi-concurso-de-lectura-en-publico.html

Catalán secundaria/català secundària: IES Matarraña (Valderrobres/Vall de Roures) http://www.iesvalderrobres.com/2019/04/25/ganadores-del-concurso-de-lectura-en-publico-en-la-modalidad-de-catalan/

concursolectura2019-4

 

Para finalizar, el sábado 8 de junio se celebró la Fiesta de la Lectura, en la que todos los ganadores de este concurso leyeron los textos voluntarios con los que participaron y recibieron obsequios para ellos mismos y sus centros.
Per a finalitzar, el dissabte 8 de juny es va celebrar la Festa de la Lectura, en la qual tots els guanyadors d’aquest concurs van llegir els textos voluntaris amb els quals van participar i van rebre obsequis per a ells mateixos i els seus centres.

concursolectura2019-5
ENHORABUENA A TODOS LOS CENTROS PARTICIPANTES Y MUCHAS POR VUESTRO ESFUERZO. NORABUENA A TOZ OS ZENTROS PARTIZIPANS E MUITAS GRAZIAS POR O VUESTRO ESFUERZO.
ENHORABONA A TOTS ELS CENTRES PARTICIPANTS I MOLTES GRÀCIES PEL VOSTRE ESFORÇ.

 


· FORMULARIOS Y MODELOS BILINGÜES (CASTELLANO/ARAGONÉS)

Modelos de formularios

A pachina web lenguasdearagon.org mete a disposizión d’os usuarios 50 formularios y modelos bilingües (castellano/aragonés) que pueden servir ta conzellos, interpresas y particulars.

O treballo, feito por o Rolde de Estudios Aragoneses con a colaboración de A ESTRELA, forma parti de os proyeutos refirmaus por a Direzión Cheneral de Politica Lingüistica en a convocatoria de subvenzions y tiene dos partis: d’una man o libro (que antimás de ser descargable en ista web, puede obtener-se en papel) y d’atra os modelos y formularios que son penchaus en ista web.
Ir a indice de modelos y formularios

 

El libro completo se puede descargar aquíLibro completo

 


· PRESENTAZIÓN D’O PROYEUTO MOSICAL E LITERARIO “SUENIOS D’UN SONIADÓ” E “IBERIA IMPURA” DE MOSICAIRES

Martes, 4 de chunio, 19:00 oras.
Aula Magna Paraninfo de la Universidad de Zaragoza (Plaza Basilio Paraiso, 4)

Mosicaires presenta un nuevo proyeuto dople, mosical e literario: Suenios d’un soniadó” e “El secreto de Iberia Impura”.
A formazión mosical publica por un costato “Suenios d’un soniadó” un CD con 15 proposas diferens en a composizión, o desembolique d’as cantas, asinas como en a temática d’as suyas letras e a intenzión d’os suyos arreglos. O treballo conta con a produzión mosical de Alberto Espí, e de conchunta con as colaborazions de Jota lanuza, Javier Badules, Paco Lasierra “el chato”, La Ronda de Boltaña y Pancho Álvarez.
E antimás o cuento: “El secreto de iberia Impura”, una istoria de Mosicaires debuxata por Saúl Irigaray de Garabato Books, acompañada d’un CD con o recontamiento de Rafael Macarulla. Tot escrito en aragonés baxo ribagorzano.
Han colaborato en a correzión e asesoría lingüística d’os testos Conchi Girón, Rafel Vidaller e Miguel Clavería.
Iste proyeuto conchunto s’ha parato a o largo d’alto u baxo dos años e meyo, e ha tenito ro refirme d’a Direzión Cheneral de Política Lingüística d’o Gubierno d’Aragón.

iberia-impura

Mosicaires presenta un nuevo proyecto doble, musical y literario: “Suenios d´un soniadó” y “El secreto de Iberia Impura”.
La formación musical publica por un lado “Suenios d´un soniadó” un CD con 15 propuestas variadas tanto en la composición, en el desarrollo de las propias canciones, así como en la temática de sus letras o la intención de sus arreglos. Se ha contado con la producción musical de Alberto Espí. Junto con las colaboraciones de Jota Lanuza, Javier Badules, Paco Lasierra “el chato”, La Ronda de Boltaña y Pancho Álvarez.
Y además el cuento: “El secreto de Iberia Impura”, una historia de Mosicaires ilustrada por Saúl Irigaray de Garabato Books, acompañada de un CD con la narración de Rafael Macarulla. Todo ello escrito en aragonés bajo ribagorzano.
Han colaborado en la corrección y asesoría lingüística de los textos Conchi Girón, Rafael Vidaller y Miguel Clavería.
Este proyecto conjunto se ha gestado a lo largo de los cerca de dos años y medio, y ha contado con el apoyo de la Dirección General de Política Lingüística del Gobierno de Aragón.

 

 


· FENEZE MASIMO PALAZIO ALLUÉ

O Gubierno d’Aragón lamenta a perda de Masimo Palacio Allué (Biescas, 1930-2019). Escritor en luenga aragonesa estió ganador en 1978 d’o I Premio de Falordias en lengua aragonesa por a suya obra “O Alto Aragón, cuan yera mozé chicorrónToponimia de Tierra de Biescas y Fuentes, fontañones, paúles y pochancos de Tierra de Biescas.” y en 2003 publicó Traquitos de Biescas. Colaboró en revistas como Fuellas, Erata y Jacetania y fazió folletos sobre “Toponimia de Tierra de Biescas” y “Fuentes, fontañones, paúles y pochancos de Tierra de Biescas”. Dedicó a sabelos esfuerzos a protecher y difundir o patrimonio lingüistico y cultural. O nuestro péname ta la suya familia.

 

 


· PRESENTACIÓN DEL “DICCIONARIO DE VOCES ARAGONESAS” DE JOSEFA MASSANÉS

FERIA DEL LIBRO DE HUESCA/UESCA, domingo 2 de junio de 2019 a las 19:00 horas,(Plaza Luis López Allué)

Diccionario de voces aragonesas
de María Josefa Massanés Dalmau
Una curiosidad lexicográfica del siglo XIX

Edición y estudio de María Pilar Benítez Marco y Óscar Latas Alegre

 

 


· PARQUE CULTURAL VALL DE BENÁS

Publicado el DECRETO 77/2019, de 21 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se declara el Parque Cultural Vall de Benás (Huesca).

Una de las manifestaciones culturales más importantes de este territorio es el patués o benasqués, variedad nororiental del aragonés, que tiene un uso habitual y extendido en la comunicación oral entre la población local, una creciente presencia social y en el sistema educativo

 

 


· MARIA PILAR SERRES DE L’IES MATARRAÑA FINALISTA DEL CONCURS FICCIONS

L’IES Matarraña ha participat al concurs literari en català Ficcions i l’alumna de 4r d’ESO Maria Pilar Serres ha quedat finalista i ha rebut el Premi Territorial del Matarranya. Els organitzadors són l’AMI, l’Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació de proximitat que abarca diferents mitjans de Catalunya, València, les Illes Balears i Aragó.

Dels 3800 alumnes participants, el relat “Curial e Güelfa” de l’alumna va resultar entre els 146 finalistes i el passat 21 de maig va rebre el premi en un acte al Cosmo Caixa a Barcelona. La història està centrada principalment durant la Guerra Civil a la comarca del Matarranya i, tot i ser ficció, apareixen alguns records familiars dels iaios de l’autora i paratges de la comarca, a més de tenir un ric vocabulari i expressions del Matarranya.

L’IES Matarraña és el primer institut d’Aragó que es presenta a este concurs. La participació ha tingut lloc a través de l’assignatura de català de 4r d’ESO amb la professora Pepa Nogués. Al llarg del curs esta professora organitza amb els alumnes com a pràctica de l’assignatura de català un programa de ràdio que s’emet a Ràdio Matarranya, un dels mitjans socis de l’entitat organitzadora del concurs, que els va animar a participar-hi.

Ficcions és un concurs literari que es planteja com un joc d’escriure en el qual cada participant escull un començament d’entre els proposats i ha de publicar un capítol al mes durant tres mesos al web del concurs. Tots els relats estan disponibles a internet i els lectors poden també dir la seua.

Des del centre es valora molt positivament la participació en este tipus de concursos ja que les habilitats lingüístiques són molt imporants al currículum de l’ESO i són transversals a totes les matèries. Per això, és molt interessant la motivació a escriure com una manera, a més, d’incentivar la lectura.

Si us hue quedat amb ganes de llegir el relat, aquí teniu l’enllaç:

https://www.ficcions.cat/ficcions/historia_detall.php?id=104074

 

 


· ULTIMOS DÍAS PARA INSCRIBIRSE EN LA SEMANA EN ARAGONÉS DE BÚBAL PARA NACIDOS ENTRE 2004 y 2007

Vuelve por tercer año “Estibubal. Vivir en aragonés”, una actividad pionera para jóvenes de 11 a 15 años que tendrá lugar en el pueblo recuperado de Búbal en el Valle de Tena.
Cinco días de convivencia con talleres, excursiones y actividades variadas, desde la música a la etnología y de “raso” en aragonés.
Esta actividad está promovida por la Dirección General de Política Lingüística, y tendrá lugar del 24 al 28 de junio de 2019.

Inscripciones hasta el 3 de junio en actividadeslenguas@aragon.es

Descarga la ficha de preinscripción Estibúbal 2019

Triptico de información Estibúbal 2019 

Más información en http://www.lenguasdearagon.org/%C2%B7-estibubal-2019/

 

 


· RECOSIROS II, DISPONIBLE EN EL CANAL DE YOUTUBE “LENGUAS DE ARAGÓN”

Durante los cursos 2017/18 y 2018/19 se publicaron en el escolar del Diario del Altoaragón una serie de 24 capítulos titulada “Recosiros. Biblioteca de escritores en aragonés”, con un contenido esencialmente didáctico.
El trabajo lo realizó Óscar Latas Alegre por encargo de la Dirección General de Política Lingüística.
El pasado año se realizó el documental “Recosiros I. Biblioteca d’autors en aragonés”, dirigido por Vicky Calavia sobre textos de Óscar Latas y en el que aparecen entrevistados, además de él, Marta Marín, José Ángel Sánchez, Conchi Girón, Rafel Vidaller, Chusé Inazio Nabarro, Pilar Benítez y Víctor Juan, quienes hablan sobre Johan Ferrández d’Heredia, Francisco Solana, Ana Abarca de Bolea, Vicente Solano, Cleto Torrodellas, Gregorio Oliván, Enrique Bordetas, Pedro Arnal Cavero, Veremundo Méndez, Juan Francisco Aznárez, Chuana Coscujuela y Luzía Dueso.
Ahora presentamos “Recosiros II. Biblioteca d’autors en aragonés”, con la misma dirección y autoría de textos, en el que aparecen entrevistados Óscar Latas, Pilar Benítez, Chesús Giménez Arbués, Francho Nagore, María José Girón, Antonio Pérez Lasheras, Marta Marín, Miguel Martínez Tomey y José Luis Melero, que glosan las figuras de Joseph Tafalla Negrete, José García Mercadal, Dámaso Carrera Riazuelo, José Llampayas Lloveras, Miguel de Ambiela Callizo, Rosario Ustáriz Borra, Pablo Recio, Mariano Soler Sanclemente, Bernabé Romeo Belloc, José Gracia, Domingo Miral y Félix Gil del Cacho.

Desde ahora están disponibles los 24 capítulos de esta obra en http://www.lenguasdearagon.org/recursos-educativos/

 

 


· CHARLA DE: MARIO SASOT ESCUER: “EL ARAGÓN ORIENTAL, ESE DESCONOCIDO”

Ciclo de actividades “ANDALÁN en abierto”.
Charla de: Mario Sasot Escuer
Ex profesor del IES Andalán y periodista.
“EL ARAGÓN ORIENTAL, ESE DESCONOCIDO”
Día: 23 de mayo de 2019
Hora: 19:00
Lugar: Biblioteca del IES Andalán, C/a Parín s/n Barrio de la Almozara. Zaragoza

Los distintos trabajos lingüísticos realizados en colaboración con distintas asociaciones culturales de la zona y los reportajes escritos para La Vanguardia sobre la Franja en otoño de 1983 me obligaron a recorrer, casi palmo a palmo, las tierras de la Ribagorza Oriental, la Alta y Baja Litera, el Bajo Cinca, y las para mí hasta entonces desconocidas cuencas del río Matarraña, el Mezquín y el Bergantes. Un descubrimiento que me ha marcado para siempre.
La charla que ofrecemos en el IES “Andalán” es el fruto y resultado de esa dedicación y tiene como objetivo dar a conocer a las gentes del resto de Aragón esta parte tan bella, interesante y desconocida de nuestro territorio, donde hay vida, arte, pueblos y parajes raros y hermosos como los monasterios de Obarra y Alaón y el barranco de Montrebei, en la Ribagorza; la casa romana de Villa Fortunatus y las ermitas de Chalamera y San Valero de Velilla, en el Bajo Cinca; el mausoleo romano de Favara o los hermosos pueblos de Calaceite, Cretas, Valderrobres y los magníficos parajes del Parrissal de Beceite o las rocas del Mas Mut en Perrarroya de Tastavins, en la comarca del Matarraña.

 

 


· TRES NUEVAS PUBLICACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA PARA USO DIDÁCTICO

Los alumnos del IES Castejón de Sos, CRA “Alto Gállego” y CRA “A Redolada” han visto publicados sus trabajos en aragonés realizados durante este curso 2018 – 2019.

El libro Resetas de cosina de l’an mil. Creasión del condau de La Ribagorsa. La vida a l’an mil, es una publicación bilingüe en aragonés benasqués que recoge, además de una breve historia del condado de Ribagorza, setenta recetas de cocina de la edad media, elaboradas e ilustradas por los alumnos de aragonés de 4º de la ESO del IES Castejón de Sos, dirigidos por su profesora Carmen Castán. Se configura como una continuación del publicado el año pasado Resetas de cosina de la Edat de Pedra.

Culibillas. Adautazión de ra leyenda de Culibillas de ra Val de Tena, con dibujos de los niños de infantil del CRA “Alto Gállego” (Biescas, Tramacastiella, Pandicosa y Sallent de Galligo), es un trabajo elaborado en las clases de aragonés de ese centro educativo, en aragonés tensino, al cuidado de su maestro Fernando Tomás. Es el número 14 de la colección “Cuentos de Casa Nuestra”.

Los alumnos de aragonés del CRA “A Redolada” (Peralta de Alcofea, Berbegal y Laluenga), son los autores de los dibujos del cuento De momento, me proposan estar astronauta, con texto de su maestro de aragonés Daniel Giménez Mas. Con esta publicación la colección Cuentos de Casa Nuestra alcanza el número 15.

Todos ellos están disponibles en la web lenguasdearagon.org/recursos-educativos/ y han contado con la colaboración de las Comarcas de Alto Gállego y Ribagorza.

 

 


· EL ARAGONÉS BENASQUÉS PIEZA FUNDAMENTAL EN EL NUEVO PARQUE CULTURAL “VALL DE BENÁS”

El Consejo de Gobierno da luz verde al decreto por el que se crea esta figura de promoción y protección que engloba a 9 municipios del Valle de Benasque
El patués, las fallas del Pirineo, los bailes populares, el paisaje natural y el arte románico forman parte de los 340 recursos inventariados en este parque cultural

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el decreto por el que se declara el Parque Cultural Vall de Benás (Huesca) y se convierte así en una figura legal con experiencia contrastada en conservación y protección del patrimonio cultural que ha demostrado ser un medio eficaz para el desarrollo sostenible en el ámbito rural aragonés. Con este parque cultural, el Valle de Benasque aúna el valor de su patrimonio cultural y natural, que reúne arte, paisaje, cultura, naturaleza, tradiciones y turismo y que goza de protección y promoción.

El Parque Cultural Vall de Benás comprende los términos municipales de Benasque/Benás, Bisaurri, Castejón de Sos/Castilló de Sos, Chía, Laspaúles, Sahún, Seira, Sesué y Villanova/Vilanova -todos ellos en la comarca oscense de La Ribagorza- y queda inscrito en el registro de Parques Culturales de Aragón junto a los ya existentes: San Juan de la Peña, Río Vero, Albarracín, Río Martín, Maestrazgo y Chopo Cabecero del Alto Alfambra.

El Parque Cultural Vall de Benás incluye un inventario con unos 340 recursos del riquísimo patrimonio cultural de la zona como es el patués o benasqués (variedad nororiental del aragonés), las fallas, el palacio de los Condes de Ribagorza, el dolmen de Ramastué o la torre Rhins de Laspaúles, entre muchos otros.

Hay que recordar que el río Ésera, desde su nacimiento en el Plan de Están hasta su salida aguas debajo de Seira, define un territorio que queda enmarcado al norte por el Pirineo Axial y lateralmente por las sierras interiores, en las que se ha abierto paso el Valle de Benasque/la Vall de Benás. Este espacio no solo es una unidad física, sino que, en virtud de las características orográficas y por el contacto histórico con otras comunidades humanas próximas, tiene unos rasgos culturales, sociales y económicos que le confieren identidad propia.

El poblamiento y el aprovechamiento tradicional de los recursos naturales, fundamentalmente mediante la actividad ganadera y forestal, ha generado unos prados de diente y de siega que constituyen un paisaje cultural además de unos agrosistemas de interés ecológico.

En paralelo, y a lo largo de los siglos, se ha ido configurando un riquísimo patrimonio cultural inmaterial que se manifiesta en las fiestas populares, como las fallas que forman parte de las fiestas del fuego del solsticio de verano, incluidas por la UNESCO en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad y declaradas Bien Catalogado Inmaterial.

La singular cultura inmaterial del Valle de Benasque/La Vall de Benás se manifiesta en otras fiestas como los bailes populares, los juegos tradicionales, las canciones, los cuentos y las leyendas.

Una de las manifestaciones culturales más importantes de este territorio es el patués o benasqués, variedad nororiental del aragonés que tiene un uso habitual y extendido en la comunicación oral entre la población local y que, además, tiene una creciente presencia social y en el sistema educativo.

El parque recoge también la arquitectura popular: las casas tradicionales construidas en piedra y madera entre los siglos XIV y XVIII que fueron incorporando elementos de los diferentes estilos artísticos, desde el gótico hasta el neclásico. Asimismo, incluye las huellas del arte románico en la arquitectura de la zona, el paisaje singular que ha conformado el escenario vital de generaciones de montañeses y una cultura inmaterial que se manifiesta en el aprovechamiento de los recursos, en las tradiciones festivas, en la lengua y en otras expresiones culturales.

El decreto aprobado hoy se publicará próximamente en el Boletín Oficial de Aragón y se notificará a los ayuntamientos integrantes del Parque.

· LA CÁTEDRA JOHAN FERRÁNDEZ D’HEREDIA RECUPERA EL VOCABULARIO ARAGONÉS DE LOS FUEROS DE ARAGÓN EN UN FACSÍMIL

La actividad investigadora de la cátedra ha permitido publicar la traducción aragonesa de Gunnar Tilander sobre el Vidal Mayor El obispo de Huesca, Vidal de Canellas, fue el encargado de hacer la primera recopilación del Fuero de Aragón. Su obra, conocida como Vidal Mayor, fue estudiada por Gunnar Tilander que publicó en 1956 un volumen en Suecia con el vocabulario completo del Vidal Mayor

La cátedra Johan Ferrández d’Heredia ha publicado un facsímil del vocabulario aragonés de los fueros de Aragón que recoge el libro In excelsis Dei thesauris. Esta obra del obispo de Huesca, Vidal de Canellas, fue la primera recopilación del Fuero de Aragón y es conocida como Vidal Mayor.

Gunnar Tilander publicó en 1956 en Lund (Suecia) la traducción aragonesa de los tres volúmenes de esta obra. El Tomo I incluía la introducción, con un estudio lingüístico, y además insertaba la reproducción de las miniaturas, en el segundo la transcripción del texto y en el tercero incorporaba el vocabulario completo de la obra, que es el que se reproduce en este facsímil.

En el ejemplar original de este tercer tomo también se incluían dos textos introductorios en los que se da noticia de los manuscritos en aragonés de la Compilatio minor de los Fueros de Aragón de 1247. Además incluyue un análisis de los aspectos lingüísticos que pueden observarse en el vocabulario de la traducción aragonesa de la Compilatio maior publicado por Tilander, como parte de la scripta navarroaragonesa del siglo XIII

Tilander consiguió tras innumerables peripecias encontrar el manuscrito y lo editó junto diversos estudios. Esta edición que ahora recupera la cátedra de la Universidad de Zaragoza ha sido posible gracias a la generosidad de Tilanderska Stiftelsen, depositaria del legado de este profesor e investigador y a las fructíferas gestiones de Mats Lundahl. El manuscrito original conocido como “Vidal Mayor”, con los Fueros de Aragón de las Cortes de Huesca de 1247, se encuentra actualmente en la Fundación Paul Getty de California.

Esta publicación se inscribe en la colección de Prensas Universitarias “Papers d’Avignon” (en recuerdo del lugar donde Ferrández d’Heredia desarrolló su tarea de traducción de textos clásicos a la lengua aragonesa) pretende difundir investigaciones sobre el patrimonio inmaterial de Aragón y sus lenguas minoritarias y está patrocinada por la Cátedra Johan Ferrández d’Heredia de la Universidad de Zaragoza y el Gobierno de Aragón.