Actualidad


ACTIVITAT INTERDEPARTAMENTAL A L’IES BAJO CINCA PER CELEBRAR EL DIA DE LA PAU I COMMEMORAR L’ALLIBERAMENT DELS CAMPS DE CONCENTRACIÓ

RAVENSBRÜCK, L’INFERN DE LES DONES

Per Paula Fernández 3r C ESO

El 27 de gener de cada any es celebra l’aniversari de l’alliberació d’alguns camps de concentració nazis com, per exemple, Auschwitz. Per a commemorar-ho, els alumnes de 3r d’ESO vam veure a classe de català un documental anomenat Ravensbrück, l’infern de les dones, on s’explica en primera persona les atrocitats i tortures a les quals les presoneres del camp eren sotmeses a diari.

Alguna vegada heu sentit parlar del camp de concentració de Ravensbrück? Doncs, aquest camp va ser silenciat per molts anys després de la guerra, ja que va ser l’únic camp de concentració nazi construït expressament per a dones.

Ravensbrück va ser inaugurat al maig del 1939, empresonant inicialment unes 2000 dones i nens per diversos motius: ser polonesa, jueva, gitana, republicana espanyola… Qualsevol raó era vàlida per acabar al camp i es calcula que allí hi van ser exterminades entre unes 30000 i 90000 dones. Ravensbrück era considerat un camp de treball, per tant, cada dia les presoneres eren sotmeses a llargues jornades de dur treball en condicions precàries. A més a més, centenars de dones van ser sotmeses a cruels experiments mèdics per part del doctor Karl Gebhardt, amb la majoria morint en el procés o sobrevivint amb seqüeles de per vida.

L’alliberament d’aquest camp es va produir el 30 d’abril del 1945, sent alliberades unes 2000 presoneres, ja que la majoria havien estat traslladades a altres camps mitjançant les denominades marxes de la mort.

Aquest documental ens ha servit per reflexionar molt, tant a mi com als meus companys de classe sobre l’infern que van viure tots els presoners i presoneres als camps de concentració durant anys i com, posteriorment, hem fet una xerrada-col·loqui i un treball, hem après moltes coses que desconeixíem sobre aquest tema.

 

Per finalitzar, com les diferents opinions són benvingudes, alguns dels meus companys han volgut donar-ne la seva:

“Fer aquesta activitat m’ha semblat molt interessant, ja que gairebé ningú parla d’aquests temes i no hauria de ser així, perquè és un fet que va passar no fa molt i va ser una cosa horrible que no ha de ser oblidada.”

Lara Villagrasa

 

“Una de les coses que més em va cridar l’atenció, a part de tot el que anaven contant, va ser un tema del qual no es va nombrar res, la regla. Em va cridar l’atenció perquè era un documental de noies i la regla és una cosa que tenim en comú. El tema de la menstruació és considerat irrellevant i repugnant quan en realitat dona una visió amb més matisos de com de malament ho passaven les noies al camp.”

                                                                                                                          Iris Ballesté

 

“Crec que activitats com aquestes són necessàries per no oblidar el que va passar, com a homenatge a tantes víctimes i, sobretot, per evitar que torni a passar.” ­­­

                                                                                                                           Aleix Jover 

 

“Aquest documental va ser molt interessant, ja que s’aprèn molta informació, ja sigui personal de les dones o dels camps de concentració. Em va sorprendre molt la quantitat de tortures que hi havia.

                                                                                                                       Dunia Planés

 

“No s’hauria d’oblidar aquesta part de la història que va causar tant dolor i tantes morts. Si no ho fem, podria tornar a passar.”

                                                                                                                       Iván Montull,

 

“Em sembla una bogeria el que va passar, ja que em pareix increïble que éssers humans fessin experiments amb altres de més febles. Penso que aquests fets no es poden deixar de banda, s´han de recordar. I el motiu pel qual crec que això s’ha de recordar és que aquestes presoneres mai siguin oblidades i que aquestes barbaritats mai més es repeteixin.”

                                                                                                                       Liam Sánchez

 


CUARTA NEWSLETTER D’O PROYEUTO LINGUATEC

O proyeuto europeu LINGUATEC, que tiene como obchetivo desarrollar, contrimostrar y difundir nuevos recursos, ferramientas y aplicazions lingüisticas innovadoras que amilloren o libel de dichitalizazión de l’aragonés, de l’euskera y de l’oczitano, ye dentrando en a recta final. O presén boletín replega lo más destacable d’a reunión d’o consorzio zelebrada rezienmén, os tallers organizaus pa las semanas y meses veniders, y, sobre tot presienta VOTZ, a primera ferramienta de sintesi de voz de l’oczitano.

 

Presentazión d’o primer sintetizador de voz ta l’oczitano

 

O 23 de febrero presentamos en Pau VOTZ, a primera ferramienta de sintesi de voz en oczitano. Se trata d’un gran trango en o desembolique tecnolochico de l’oczitano. VOTZ ye un exzelén resultau d’iste proyeuto de cooperazión transfronterizo, desarrollau por Lo congrès permanent de la lenga occitana, con l’asistenzia d’Elhuyar, sozia tecnolochica y coordinadora d’o proyeuto LINGUATEC .

Se trata d’una ferramienta de sintesi de voz, ye dezir, una aplicazión que convierte o testo escrito en voz. Reconoxe dos dialectos de l’oczitano, o gascón y languedoc, por o que convierte en voz os testos escritos en istos dos dialectos.

As ferramientas d’iste tipo son de gran utilidat pa aumentar l’azesibilidat, ye dezir, de traza que as personas que no pueden leyer puedan escuitar o que replega un testo. En o caso d’a luenga oczitana ye encara más importán, ya que a suya utilizazión ye muito reduzida, por o que grazias a ista ferramienta aumentará a suya visibilidat. Bi estará un brinco gran, un gran trango enta debán.

En iste enlaz se puede azeder a l’acto de presentazión.

De contino s’amuestra l’impacto que ha teniu a presentazión en diferens meyos:

Jornalet

Euskal irratiak

Radio Pais

Más informazión en: linguatec-poctefa.eu

 

Reunión d’o consorzio en Pau

O 23 de febrero zelebramos una reunión os 5 sozios d’o proyeuto LINGUATEC en Pau. En ella, se realizó o balanze d’o libel de desembolique tecnolochico alcanzau, y se concretó o
calandario d’eventos previstos dica chunio. Tot y con o COVID-19, se ratificó o buen ritmo que sigue o proyeuto: preveyemos complir con toz os obchetivos marcaus.
O desembolique de tecnolochías lingüisticas basadas en a intelichenzia artificial ye alazetal ta l’abanze d’as luengas minorizadas d’os dos costaus d’os Pirineus. O proyeuto LINGUATEC l’aconforma una alianza transfronteriza, una coalizión nezesaria en o s. XXI.

Más informazión en: linguatec-poctefa.eu

 

Prenzipals zitas de LINGUATEC

O proyeuto LINGUATEC ye dentrando en a recta final, y entre os prosimos meses s’organizarán diferens eventos ta presentar os resultaus obtenius. Estas son as prenzipals zitas de LINGUATEC:

 • 2021/02/23 Pau Presentazión de resultaus
 • 2021/04/13 Chaca Presentazión de resultaus y taller de demostrazión
 • 2021/05/12 Donostia/Tolosa Presentazión de resultaus y taller de demostrazión
 • Calendata por concretar Donostia/Baiona Presentazión de resultaus y taller de demostrazión
 • 2021/06/17 Pau Congreso LINGUATEC. Tallers de demostrazión
 • 2021/06/18 Donostia Congreso LINGUATEC. Tallers de demostrazión

O proyeuto EFA 227/16 LINGUATEC estió aprebau en a segunda convocatoria POCTEFA con un presupuesto de 1.227.500 euros y ye cofinanziau a lo 65% por lo Fondo Europeu de Desembolique Rechional (FEDER) a traviés d’o Programa Interreg V-A España-Franzia-Andorra (POCTEFA 2014-2020).

 

 

 


ESTRENO DE LA SERIE «EL SECRETO DE IBERIA IMPURA» DEL GRUPO MOSICAIRES

El grupo musical Mosicaires, junto con el ilustrador Saúl Irigaray, presentan la serie El secreto de Iberia Impura, basada en el libro-cd del mismo título publicado por la formación en 2019.

Los «video-libros» que conforman los capítulos de esta colección están relatados en aragonés y abordan temáticas importantes para nuestra comunidad, pero también decisivas desde un punto de vista internacional, como lo son la despoblación del territorio, el papel de la mujer en la sociedad rural, la igualdad de oportunidades, la riqueza lingüística aragonesa o los fenómenos migratorios, con una mirada concreta a los refugiados.

Este trabajo es, así mismo, una reivindicación del aragonés bajoribagorzano como una herramienta creativa plenamente operativa, contemporánea y, sobre todo, viva.

La serie se hará pública desde el canal de YouTube Lenguas de Aragón, y hoy se estrena su primer capítulo: «Ista é la istoria de Severino».

La programación para el estreno de los capítulos de El secreto de Iberia Impura en el canal de YouTube Lenguas de Aragón es la siguiente:

1. Ista é la istoria de severino  Día 12 de marzo, 8:00 h
2. La plluma que charraba con las fadas  Día 15 de marzo, 8:00 h
3. Una festa muito espezial  Día 16 de marzo, 8:00 h
4. Un suenio revelador  Día 17 de marzo, 8:00 h
5. Severino va descubrir la suya misión  Día 18 de marzo, 8:00 h
6. La musica como ferramienta pa fer un mundo millor  Día 19 de marzo, 8:00 h
7. Muita chen chicota en llugárs chicoz fen cosas chicotas podén cambiar…  Día 22 de marzo, 8:00 h
8. Posarse en la pell de l’altra persona  Día 23 de marzo, 8:00 h
9. Pirineos: montañas que unen  Día 24 de marzo, 8:00 h
10. Tornar a plenar l’aldea de musica y de vida  Día 25 de marzo, 8:00 h
11. No más serén si están chuntos  Día 26 de marzo, 8:00 h

 


EL GOBIERNO DE ARAGÓN SUSCRIBE ACUERDOS CON CUATRO COMARCAS PARA LA PROMOCIÓN DE LAS LENGUAS PROPIAS DE LA COMUNIDAD

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la suscripción de cuatro convenios con otras tantas comarcas de la Comunidad para la promoción de la lengua aragonesa y sus variedades dialectales, y el catalán de Aragón. Cada una de estas comarcas recibirá una aportación económica de 5.000 euros por parte del Gobierno de Aragón, que irá destinada a proyectos que desarrollan en su seno.

En este sentido, la comarca del Alto Gállego publicará un libro ilustrado de frases hechas en aragonés para su uso como material didáctico, además de un folleto de toponimia. La comarca de Hoya de Huesca se encargará del diseño y maquetación del libro Platos de Cadiera, la recogida toponímica de Vicién, impartirá un curso digital de aragonés para jóvenes y publicará un calendario bilingüe con fiestas tradicionales de la Plana de Uesca. La comarca de Matarraña/Matarranya realizará actividades culturales y patrimoniales de promoción y difusión del catalán de Aragón, editará un cuento tradicional de la zona y filmará un vídeo sobre el cultivo tradicional del olivo.

Por último, la comarca de Sobrarbe organizará y gestionará el Premio Espiello Agora x l’aragonés y programará la sección correspondiente en el Festival Internacional de Documental Etnográfico Espiello. Con esta subvención también se hará cargo de la dotación del Premio Espiello Agora x l’aragonés.

El Departamento de Educación, Cultura y Deporte realizará estas aportaciones dentro de sus competencias en materia de política lingüística, cuya dirección general ayuda en el impulso a la enseñanza de las lenguas propias de Aragón en todos los niveles y etapas, promociona la investigación del patrimonio lingüístico aragonés, así como coordina y colabora con otras administraciones y entidades en la implementación de programas y planes específicos para el efectivo uso y normalización social de las lenguas propias de Aragón en las zonas de utilización predominante.

Más información en:

http://aragonhoy.net/index.php/mod.noticias/mem.detalle/id.273633

 


GALA D’ENTREGA D’OS IV PREMIOS ESPIELLO AGORA X L’ARAGONÉS

O domigo 14 d’abril, en o Palazio de Congresos de Boltaña a ras 17 oras, se ferá a Gala d’entrega d’os IV Premios Espiello Agora x l’aragonés presentada por Jorge Pueyo y amenenizada por Bosnerau.

S’entregarán as siguiens gualardons:

 • Premio Espiello Agora x l’aragonés a o millor audiovisual en aragonés de 2020: 900 euros y trofeo.
 • Premio Espiello Agora x l’aragonés escolar a o millor audiovisual en aragonés de 2020: 500 euros y trofeo.

 

As 5 zintas que partizipán en os premios se podrán veyer online dende o domingo 14 a las 12 oras, dica o martes a ras 24 oras.

Iste ye l’enlaz d’o festival online:

https://tv.festhome.com/festivaltv/espiello-festival-internacional-de-documental-etnografico-de-sobrarbe

Instruzions d’uso:

 1. Dentra en enlaz, puez cuaternar-te agora u cuan crompes ticket (0 €)
 2. Consulta Espiello en a sezión festivals y tría a sesión que quiers veyer
 3. Preta en Obtener ticket de sesión (sino t’has cuaternau encara te lo pedirá agora)
 4. Apareixerá Dentrada obtenida con esito. Dimpués d’isto abrás de tornar a fer click sobre a sesión u zinta pa empezar a veyer-la

Tota a informazión en: www.espiello.com

 

 


PARAULES PRECIOSES: PROJECTE ETWINNING DELS CENTRES DE CATALÀ D’ARAGÓ

El professorat de tretze centres on s’imparteix català d’Aragó s’ha unit en un seminari intercentres per treballar el projecte Paraules Precioses mitjançant la plataforma educativa eTwinning. Aquesta experiència ens portarà, posteriorment, a tractar conjuntament altres temes d’interès comú.

El passat dijous 4 de març es va celebrar la primera sessió del seminari, on l’ambaixador eTwinning José Mas ens va explicar d’una manera molt pràctica el funcionament de la plataforma i vam veure on es troben totes les localitats implicades en aquest projecte.

 

El Objectius del projecte són:

 • Aprendre a utilitzar la plataforma eTwinningper a la gestió de projectes col·laboratius
 • Millorar la competència digital del professorat participant.
 • Millorar la col·laboració en el si del Seminari de Català a partir de la presentació de cada escola amb la seua paraula.
 • Crear una xarxa de professorat compromès amb el treball en equip i l’aprenentatge per projectes, i obert a noves maneres d’ensenyar.

Per posar el projecte en marxa, a més de la Direcció General de Política Lingüística, comptem amb la participació directa d’Iker López, de la Direcció General d’Innovació i Formació Professional i representant del Servei Nacional de Suport eTwinning a l’Aragó.

Una vegada que tinguem pràctica, trobarem centres d’altres comunitats autònomes i d’altres països per continuar aprenent conjuntament en català.

Endavant!


EL AYUNTAMIENTO DE MEQUINENZA CONVOCA EL IV PREMIO DE INVESTIGACIÓN “JESÚS MONCADA”

Los trabajos pueden presentarse hasta el 25 de septiembre de 2021 y deberán estar relacionados con la obra del escritor o con su Mequinenza natal

La convocatoria 2021 del Premio de Investigación “Jesús Moncada», que se fallará a finales de año, mantiene los 3000 euros de dotación económica y la temática de los trabajos presentados después de que el año pasado se ampliara al “universo mequinenzano”. Así los trabajos podrán tratar tanto de la obra del escritor de Mequinenza como de cuestiones relacionadas con la historia, la lengua, la minería, las tradiciones, los personajes de interés o la navegación de la localidad, que Moncada retrató magistralmente en sus relatos.

Los ganadores anteriores fueron, en la primera edición, Laura Farré Badía, con “L’estil literari de Jesús Moncada a ‘Estremida memòria’: entre el català normatiu i la llengua de Mequinensa” y Artur García Fuster, con “Memòria, oralitat i ironia a la narrativa de Jesús Moncada”, resultaron los ganadores “ex aequo” del Premio de Investigación “Jesús Moncada”. En la segunda, Laura Farré repitió como premiada con “La comunicació no verbal a ‘Estremida memoria’ de Jesús Moncada” y en la del año pasado Jaime Arbiol Agné fue el premiado con “Mequinensa 1808-1898: 90 anys del segle XIX”.

Pueden consultarse las bases completas a través del siguiente enlace:

BASES PREMIO DE INVESTIGACIÓN JESUS MONCADA 2021

 


PROXIMA CONVOCATORIA D’O II CONCURSO DE CÓMIC EN LUENGA ARAGONESA «BRAULIO FOZ» DOTATO CON 1000 EUROS

El II Concurso “Braulio Foz” de cómic en lengua aragonesa se convocará próximamente mediante procedimiento de concurrencia competitiva.

 • Las obras deberán ser originales e inéditas en toda su extensión, sin firma ni señal alguna que indique su procedencia.
 • El trabajo podrá ser realizado en técnica libre, quedando excluida cualquier tipo de copia. Se consideran originales las obras creadas con técnicas informáticas.
 • Podrá presentarse un máximo de dos cómics por persona.
 • Las obras tendrán un mínimo de 4 páginas; en color o en blanco y negro, de medida DIN-A4 o proporcional. Las páginas estarán divididas en viñetas e irán numeradas.
 • Las obras se presentarán convenientemente rotuladas y con una resolución mínima de 300 dpi (puntos por pulgada) en el caso de la copia digital.
 • El guion estará en aragonés común o en cualquiera de sus variedades.
 • Los textos deberán utilizar los aspectos básicos de representación gráfica de la lengua aragonesa publicados contenidos en la Resolución de 16 de mayo de 2017 (BOA 28 de junio de 2017 y 20 de septiembre de 2017).
 • El tema de las obras será libre.

La dotación del II Concurso Braulio Foz de cómic en lengua aragonesa consistirá en la cantidad en metálico, indivisible, de 1.000 euros. Además, el Gobierno de Aragón podrá editar la obra premiada.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de Aragón, prevista para la primavera del presente año.


LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA CELEBRA EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER CON UN EXÉRZITO D´ESTRELAS

Con motivo de la celebración el próximo 8 de marzo del Día Internacional de la Mujer, la Dirección General de Política Lingüística del Gobierno de Aragón y la formación musical Mosicaires han presentado su último proyecto de colaboración. Se trata de un videoclip sobre una de las canciones que forman parte del último trabajo discográfico de la formación: «Un exérzito d´estrelas», una canción dedicada a todas las mujeres independientemente de su edad, su nacionalidad, sus creencias o el color de su piel.
Con esta iniciativa se trata asimismo de brindar un homenaje a todas aquellas mujeres que continúan a día de hoy siendo objeto de múltiples violencias e injusticias. Es un canto en primera persona que recoge los anhelos o determinaciones que, a juicio de la formación, deberían estar presentes en todas las mujeres, especialmente las de menor edad para afrontar un futuro con las ideas claras.
La canción está escrita en aragonés tratando así Mosicaires de reivindicar también la lengua aragonesa para hablar de temas profundos y de actualidad. Tengo la fuerza del sol, quien manda en mi voz, soy fuente de vida o fuerte como las olas son algunos de los versos de esta canción traducidos al castellano; aunque todas las ideas de la canción se resumen en sus dos últimos versos: si las mujeres brillan, brillará la humanidad.

 

 

El videoclip se ha realizado sobre las ilustraciones realizadas expresamente para tal motivo por Julia Andrés Oliveira, una artista zamorana muy ligada especialmente a la comarca de Ribagorza. La autora es, además, etnomusicóloga y profesora de dicha especialidad en el Conservatorio Superior de Música de Castilla y León; tarea que compagina con tareas de investigación y publicación de trabajos etnográficos, o la ilustración de romances tradicionales con fines didácticos.

El videoclip se complementa con un cuadernillo de láminas para colorear en las que también pueden leerse los versos de la canción:

«Soi muller atronadora/ tiengo la fuerza del sol».
«Soi yo mesma y nadie más/ soi la luz y mai la sombra».
«Un exérzito d’estrelas/ que i pensé en inundar/ tota la faz d’esta Tierra/ con suenios de llibertat».

Enlaces:


NUEVA EDICIÓN DEL FESTIVAL ESPIELLO CON DOS PREMIOS PARA EL CINE EN ARAGONÉS

Espiello, Festival Internacional de Documental Etnográfico de Sobrarbe se celebrará del 12 al 28 de marzo en Boltaña (Palacio de Congresos) y para este año adopta un formato híbrido, que simultaneará las opciones online y presencial, debido a la pandemia. Se proyectarán 43 películas, con 3 estrenos mundiales, 6 nacionales, 14 aragonesas y 3 óperas prima.

La presente edición del festival volverá a contar con dos galardones para obras en lengua aragonesa:

Premio Espiello Agora x l’aragonés al mejor audiovisual en aragonés del 2020: 900 euros y trofeo.

Premio Espiello Agora x l’aragonés escolar al mejor audiovisual en aragonés del 2020: 500 euros y trofeo.

El acto de entrega de ambos premios tendrá lugar el próximo domingo 14 de marzo a las 17 h. en el Palacio de Congresos de Boltaña.

 


ROLDE D’ESTUDIOS ARAGONESES RECUERDA A DOS ESCRITORAS EN ARAGONÉS

Un año más, Rolde d’Estudios Aragoneses se suma a la zelebrazión d’o Día Internazional d’a Luenga Materna publicando as guías de lectura sobre dos escritoras en luenga aragonesa, Nieus Luzía Dueso Lascorz (1930-2010) y a Natividad Castán Larraz (1946-2020), con semblanzas biograficas de totas dos, relazión d’as suyas creyazions literarias y propuestas didacticas sobre aspectos concretos d’as suyas obras.

Tota a informazión en iste enlaz.


FICCIONS 2020-21: L’AVENTURA DE CREAR HISTÒRIES A L’IES LA LLITERA (TAMARIT) I A L’IES MATARRAÑA (VALL DE ROURES)

El concurs AMIC-Ficcions, l’aventura de crear històries està enfocat a alumnes de 14 a 18 anys que cursin 2n cicle d’ESO, Batxillerat o Cicles Formatius de Grau Mitjà. L’objectiu principal d’aquesta iniciativa creada per l’Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació (AMIC), busca impulsar la creació literària i el treball en equip dels estudiants, així com fomentar l’escriptura i la literatura en català.

Prenent cinc inicis de novel·la (El secret del Bosc Vell de Dino Buzzati, Uns quants dies de novembre de Jordi Sierra i Fabra, La Faula de Guillem de Torroella, L’assassí que estimava els llibres de Martí Domínguez i Sobre la terra impura de Melcior Comes), els participants han d’escriure un relat dividit en tres capítols i penjar-los a través del web del concurs seguint el calendari d’entrega, tant individualment com en grup de fins a tres persones.

Malgrat que ha estat un any complicat a causa de la crisi actual de la Covid-19, el concurs literari “AMIC-Ficcions, l’aventura de crear històries” ha mantingut la seua alta participació amb un total de 2973 alumnes registrats de 223 centres educatius de Catalunya, Illes Balears, País Valencià, Andorra, Aragó i Perpinyà. A més, per primer cop, s’han unit al concurs literari 47 estudiants de La Llitera i s’ha consolidat la participació en El Matarranya amb 28 inscrits.

Al curs 2018-2019, dels 3800 alumnes participants, el relat Curial e Güelfa, de l’alumna de 4r d’ESO Maria Pilar Serres, de l’IES Matarraña, va resultar entre els 146 finalistes i va rebre el Premi Territorial del Matarranya en un acte al Cosmo Caixa a Barcelona. La història està centrada principalment durant la Guerra Civil a la comarca del Matarranya i, tot i ser ficció, apareixen alguns records familiars dels iaios de l’autora i paratges de la comarca, a més de tenir un ric vocabulari i expressions del Matarranya: «Curial i Güelfa», de María Pilar Serres, (Ficcions 2018-2019).

 

BONA SORT ALS NOSTRES PARTICIPANTS!

 


A ZINTA «COSETAS D’ADENTRO» EN O MEMORIAL ALCAÑIZ 2021

L’Aria de Cultura d’o Conzello d’Alcañiz ha organizau un amplio programa con motivo d’o LXXXIII añals d’o Bombardeyo d’Alcañiz y Día d’a Memoria Democratica d’Aragón, 3 de marzo.
Entre os actos previstos, s’ha programau a proyezión d’a zinta Cosetas d’adentro, dezaga d’una charrada arredol d’a memoria istorica en a Comarca d’a Ribagorza, o viernes 26 de marzo, en o Palacio Ardid a las 17:45 h.

Puede consultar-se a programazión completa en iste enlaz.

 


EL GOBIERNO DE ARAGÓN APRUEBA LA FIRMA DEL CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA PARA LA FINANCIACIÓN DE LA CÁTEDRA JOHAN FERRÁNDEZ D’HEREDIA DURANTE 2021

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el texto de la Adenda al Protocolo de coordinación entre la Administración de la Generalitat de Cataluña y la Comunidad Autónoma de Aragón para el desarrollo de acciones coordinadas en materia de educación. La Adenda que se incorpora permite ampliar cuatro años más el periodo de vigencia de dicho acuerdo.

Este acuerdo contempla, entre otras actuaciones, facilitar los encuentros de alumnos y profesores con objeto de promover intercambios, y estancias profesionales o lingüísticas; promover actividades de cooperación para la educación y la formación profesional y continua; favorecer los proyectos educativos que valoren el patrimonio cultural y lingüístico de ambas comunidades desde la escuela primaria hasta la Universidad; facilitar el aprendizaje del catalán y la innovación educativa referida a este aprendizaje; promover la difusión, el intercambio y la producción de herramientas pedagógicas en catalán; y establecer acuerdos de homologación de los estudios de catalán realizados en enseñanza reglada.

Toda la información en: Aragón_hoy.


DIA INTERNACIONAL DE LA LLENGUA MATERNA A L’IES BAJO CINCA

“El món és un mosaic de visions i cada visió és explicada per una llengua. Cada vegada que desapareix una llengua, desapareix una visió del món”

David Crystal (lingüista)

El Dia Internacional de la Llengua Materna se celebra tots els anys el 21 de febrer amb l’objectiu de promoure el multilingüisme i la diversitat cultural.

Molts de nosaltres, des que naixem fins que morim, parlarem la mateixa llengua: la que aprenem de petits, la que parlen els nostres pares i els nostres avis. No obstant això, moltes persones a tot el món parlen idiomes que estan en perill de desaparició; amb la qual cosa hauran d’aprendre una nova llengua per poder desenvolupar les seves activitats quotidianes (estudiar, treballar, etc.) i només podran parlar el seu idioma matern amb els seus pares i avis.

Des del Departament de L. Catalana de l’IES Bajo Cinca ens hem volgut també afegir a celebrar aquest dia, mitjançant el desenvolupament d’algunes activitats per destacar la importància i el respecte a totes les llengües. Hem parlat de la llengua materna de cadascú, de la nostra pròpia llengua, com a part de la nostra identitat com a persones, i que com a tal, ha de ser conservada i respectada.

Partint de la celebració d’aquesta jornada, s’ha treballat el tema a l’aula amb els alumnes de català de tots els cursos, reflexionant i analitzant sobre les diferents llengües que estan presents al nostre centre, cercant informació sobre el terme “llengua materna” i explicant què representa per a ells. A més a més, a diferents classes s’han elaborat diversos materials relacionats amb el lèxic del Baix Cinca, fent visible la gran diversitat lingüística i cultural que existeix entre l’alumnat del nostre centre, ja que provenen de molt diverses poblacions de la comarca.

Departament de Llengua Catalana

 

Notícia completa al web del centre: http://iesbajocinca.catedu.es/dia-internacional-de-la-lengua-materna/nggallery/thumbnails/page/1


EL DÍA INTERNACIONAL DE LA LENGUA MATERNA EN EL CAMPUS DE HUESCA

La sede oscense de la Universidad de Zaragoza, que acoge los estudios en lengua aragonesa de esa institución, albergará desde el día 1 de marzo la exposición «Aragón 3L. Nuestras lenguas» que revisa la diversidad del patrimonio lingüístico de la Comunidad, situándolo en el contexto de la diversidad lingüística mundial. La muestra podrá visitarse, de lunes a viernes, de 8:30 a 21 horas, hasta el 15 de marzo.
Esta iniciativa se completará el día 4, a las 19 horas, con un concierto del grupo La Chaminera, que ofrecerá un recorrido musical por la cultura que sustentan las tres lenguas de Aragón.
Las actividases en torno al Día Internacional de la Lengua Materna, celebración promovida por la Unesco para preservar el patrimonio lingüístico y cultural de la humanidad, se completará con la presentación de dos estudios sobre la situación actual del aragonés y un curso.

«FRAGA T CUENTA» VISITA L’IES BAJO CINCA

Un cop més, el Festival Internacional de Narració Oral Fraga T Cuenta visita l’IES Bajo Cinca on, de la mà de la narradora valenciana Almudena Francés, els alumnes de 1r i 3r de l’ESO han disfrutat d’una entretinguda selecció de contes i històries, els quals ni tan sols la pandèmia ha estat capaç d’aturar. Aquesta activitat, que reivindica el conte tradicional com a eina de transmissió de coneixement, sempre és ben rebuda al nostre centre i esperem gaudir-ne moltes vegades més.

Departament de Llengua Catalana

 

Notícia completa al web del centre: http://iesbajocinca.catedu.es/fraga-t-cuenta-a-lies-bajo-cinca/