Actualidad


· AMPLIACIÓN DE LISTAS DE MAESTROS DE ARAGONÉS

El plazo para presentar las solicitudes es desde las 9 horas  del martes 2 de abril hasta las 14 horas del miércoles 17 de abril.

La solicitud se presentará de forma telemática a través de la plataforma PADDOC siguiendo el siguiente enlace:
https://paddoc.aragon.es/epdtp/pubInitLogin

RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2019, del Director General de Personal y Formación del Profesorado, por la que se anuncia convocatoria para la selección de profesorado para la ampliación de la lista de espera de maestros interinos con perfil de Lengua Aragonesa, en el ámbito de gestión del Departamento de Educación, Cultura y Deporte

 

 


· CERTIFICADOS DE NIVEL A2 DE LENGUA ARAGONESA

Están disponibles los certificados de Lengua aragonesa, nivel A2.

Pueden recogerse en la Secretaría de la EOI Nº 1 de Zaragoza, sita en la calle Domingo Miral nº 1, de Zaragoza, donde se celebró el examen, bien presencialmente, mediante exhibición de DNI o mediante autorización firmada por el interesado, acompañada de fotocopia de DNI.

 

 


· A EXPOSICIÓN PÚBLICA EL CURRÍCULO DE EDUCACIÓN DE ADULTOS QUE INCLUYE EL DE ARAGONÉS Y CATALÁN DE ARAGÓN

RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2019, del Director General de Innovación, Equidad y Participación y del Director General de Planificación y Formación Profesional, por la que se somete a información pública el proyecto de Orden de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte por la que se establece la organización y el currículo de la Educación Secundaria para Personas Adultas en la Comunidad Autónoma de Aragón.

Arts. 6.1 j), 7.2, 7.6 a) 1º y 2º, b) 1º  y 2º, 13.6, 14.7 y 8, DT. 3ª.

ANEXO I – ÁMBITO DE LA COMUNICACIÓN – LENGUAS PROPIAS DE ARAGÓN
(LENGUA ARAGONESA)
ANEXO I – ÁMBITO DE LA COMUNICACIÓN – LENGUAS PROPIAS DE ARAGÓN
(LENGUA CATALANA)

· CONVOCADA REBAREMACIÓN DE LAS LISTAS DE MAESTROS DE ARAGONÉS

La aplicación informática para participar en el procedimiento de Nueva Baremación de la lista de ARAGONÉS estará abierta desde las 09:00 horas del viernes 29 de marzo de 2019 hasta las 14:00 del miércoles 17 de abril de 2019, a través del siguiente enlace:  https://paddoc.aragon.es/epdtp/pubInitLogin

 

Todos los integrantes de la lista de Aragonés , los cuales aparecen nominalmente convocados en el anexo II que acompaña a la Resolución, deberán participar en el procedimiento incluso aunque no posean ningún nuevo mérito que añadir.

La solicitud se presentará únicamente de manera telemática a través de la plataforma PADDOC, no es necesario su presentación en formato papel. Los nuevos méritos que no se graben en la aplicación, no serán tenidos en cuenta.

http://www.educaragon.org/GestionPersonal/nodo.asp?id=2989

 

 


· CERTIFICADOS DE NIVEL B1 DE LENGUA ARAGONESA

Están disponibles los certificados de Lengua aragonesa, nivel B1. (27/03/19)

Pueden recogerse en la Secretaría de la EOI Nº 1 de Zaragoza, sita en la calle Domingo Miral nº 1, de Zaragoza, donde se celebró el examen, bien presencialmente, mediante exhibición de DNI o mediante autorización firmada por el interesado, acompañada de fotocopia de DNI.

 

 


· PRESENTADO EL TRABAJO “ANÁLISIS PROSPECTIVO Y ESCENARIOS SOCIALES DE LAS LENGUAS PROPIAS DE ARAGÓN: EL CASO DEL ARAGONÉS”

SE PRESENTÓ EN EL PARANINFO DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA EL TRABAJO:
“ANÁLISIS PROSPECTIVO Y ESCENARIOS SOCIALES DE LAS LENGUAS PROPIAS DE ARAGÓN: EL CASO DEL ARAGONÉS” de los doctores en sociología Chaime Marcuello y Antón Eito, presentado por Carmen Magallón, presidenta del Seminario de Investigación para la Paz

 

Puede descargarse desde este enlace

 
foto-analisisprospectivo
 


· GARBINADA TEATRE REPRESENTA “EL ROVELL DE L’OU”, DE JESÚS MONCADA, A MEQUINENSA

El passat diumenge, 24 de març, es va representar a la Sala Goya de Mequinensa, l’obra “El rovell de l’ou”, muntada pel grup local de teatre “Garbinada” y un bon grapat de persones de l’associació “La Dona” de Mequinensa. Es tracta d’una obra basada en textos de relats inclosos en “Històries de la mà esquerra” y de la novel·la fragmentària “Calaveres atònites”, de Jesús Moncada. De la frase inicial d’aquesta obra, on es qualifica Mequinensa com “el rovell de l’ou de la galàxia” ve el títol d’aquesta peça dramàtica, que furga en els racons més desenfadats, crítics i hilarants de la producció literària del malaguanyat escriptor mequinensà.
Un escenari auster, quasi buit, on destaca el paper eficaç d’un solitari banc de presència permanent on se troben i s’assenten los mequinensans per a criticar els veïns, mostrar-se el seu amor o conspirar revolucions d’alta volada però impossibles, és el marc idoni on se desenvolupen amb gran agilitat  diverses trames breus, interpretades amb gran soltesa,  desimboltura i molta professionalitat, per uns actors i actrius que pareixien imbuïts per l’esperit sorneguer i genial de Jesús Moncada.
Un seguit de fotografies antigues, diferents en cada escena, marcaven l’atmosfera i l’època històrica de cada relat i ajudaven l’espectador a entrar en el món, llunyà en el temps però proper en la seua història familiar, personal i sentimental dels mequinensans i de tota la Franja.
L’enigmàtic “ull esquerre de Tomàs d’Atura”, les quimèriques històries conspiranoiques de la Leucofrina, majordona de mossèn Ambròs, i el principi i el final de l’estança del secretari de jutjat barceloní Mallol Fontcalda a Mequinensa, marquen els punts d’inflexió d’una adaptació notable manegada amb gran pols narratiu i  dramàtic, per la directora del muntatge.

· PRESENTACIÓN EN HUESCA/UESCA DEL DICCIONARIO DE JOSEFA MASSANES

Diccionario de voces aragonesas de María Josefa Massanés Dalmau
Una curiosidad lexicográfica del siglo XIX
Edición y estudio de María Pilar Benítez Marco y Óscar Latas Alegre
Será el lunes 1 de abril de 2019 a las 19:00 horas, en el salón de actos del Instituto de Estudios Altoaragoneses
(Parque, 10)
Acompañará a los autores José Ignacio López Susín, Director General de Política Lingüística del Gobierno de Aragón
Este libro cuenta con una Ayuda a la Edición del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón

 

Invitación (pdf)

 

 


· LA POESIA EN CATALÀ ENVAÍ EL PALAU MONTCADA DE FRAGA, ORGANITZADA PEL AJUNTAMENT FRAGATÍ

El passat diumenge 23 de març va tindre lloc una entranyable trobada de poetes fragatins i de la resta de la Franja on es va respirar un ambient ple de poesia, amor a la terra i germandat entre una gent de diferent sexe, edat i procedència geogràfica a la que els unia el gust per les paraules, el joc, la fantasia i la sensualitat.

L’acte s’emmarcava dins d’una de les jornades del Març Poètic, que des de fa ja quinze anys organitza la Conselleria de Cultura de l’Ajuntament de Fraga i que enguany va voler retre homenatge als poetes i cantautors del territori aragonès de llengua catalana que han estat fent creació literària en els últimes cinc dècades .

Pel petit escenari del Palau Montcada van anar pujant, per ordre alfabètic, el músic i cantautor de la Codonyera Tomàs Bosque, amb poemes i cançons que parlen de la llengua, la vida al camp i la ironia i la lírica del cançoner popular; la nonaspina Merche Llop, que ens va fer un tast de les cinc parts del seu poemari “Esclat”; els mequinensans Marià López Lacasa i Hèctor Moret, sornegueria, visió lúcida i amor al poble a parts iguals, i finalment el cantautor favarol Àngel Villalba, més de cinquanta anys de cançons i lluita, va concloure el bloc d’actuacions individuals oficials.

En mig i al final d’aquestes intervencions, els components del Duo Recapte, Antoni Bengochea i Màrio Sasot van interpretar poemes musicats d’altres autors que no hi van poder anar, com va ser el cas del lleidatà resident a Fraga, Josep San Martin, el freixnedà Juli Micolau, el codonyerà José Miguel Gracia i els desapareguts Teresa Jassà (Calaceit), el fragatí Josep Galan, omnipresent a la sessió, aquí molts dels poetes assistents van recordar, i del gran poeta de Pena-rojí i de la Franja, Desideri Lombarte.

Però l’ambient poètic, quasi místic, aconseguit amb tantes emocions creades, no va acabar ni es va trencar ni molt menys, amb la intervenció dels poetes espontanis que van llegir els seus poemes en la part final de l’acte. Antonieta Leonor Calvet, Patrici Barquín, Julio Moreno, la jove escriptora Júlia Cruz Sesé i el rapsode i poeta Ricardo Lacosta van demostrar que la poesia, la rebel·lia, la vida en definitiva, estan ben presents a la capital del Baix Cincai i hi tenen un prometedor futur.

 

 


· PRESENTAZIÓN DE “CADENZIAS” EN ZARAGOZA

Os Chotos en conzierto
Conzierto de presentazión d’o disco-libro CADENZIAS
Omenache a la poesía d’Anchel Conte

22 de marzo a las 21,00 horas en el Centro Cívico Delicias, Zaragoza

 

 


· PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO: “ANÁLISIS PROSPECTIVO Y ESCENARIOS SOCIALES DE LAS LENGUAS PROPIAS DE ARAGÓN: EL CASO DEL ARAGONÉS”

De Antón Eito y Chaime Marcuello
Se celebrará el 26 de marzo de 2019 a las 18:30 en la Sala Joaquín
Costa del Edificio Paraninfo, Plaza Paraíso, 4 de Zaragoza
Elaborado por los profesores de la Universidad de Zaragoza

El acto será presentado por  Carmen Magallón  y contará con la participación de los autores.

Invitacion al acto (pdf)

 

 


· A TIERRA MUERTA GANA O PREMIO ESPIELLO-AGORA X L’ARAGONÉS

A tierra muerta, de Sergio Duce, en categoría general, y O Parque Nazional d’Ordesa y Mont Perdito, del Colegio de Fiscal, en categoría escolar, ganan los premios Espiello Agora x l’aragonés

HUESCA (21 marzo 2019).-Ayer por la tarde se conocieron los premios Agora x l’aragonés que, en su segunda edición, se han desdoblado en dos categorías, general y escolar.

El jurado -formado por Paz Ríos, de la Dirección General de Política Lingüística del Gobierno de Aragón; Roberto Serrano, filólogo y músico y Quino Villa, investigador, escritor en aragonés y autor de audiovisuales en chistabín- concedió el Premio Espiello Agora x l’aragonés al mejor audiovisual grabado, doblado o subtitulado en aragonés en el año 2018, en la categoría general, a la obra de Sergio Duce titulada A tierra muerta/La tierra muerta. El premio está dotado con 900 euros y trofeo.

Así también, el jurado distinguió con un accésit a la película de Vicky Calavia Recosiros I. Biblioteca d’autors en aragonés/ Recosiros I. Biblioteca de autores en aragonés (53’), por su afán de divulgar la historia literaria de la lengua aragonesa a través de sus autores. Calavia rescata las figuras de escritores de los siglos XIV al XX.

En la modalidad escolar, el Premio Espiello Agora x l’aragonés al mejor audiovisual grabado, doblado o subtitulado en aragonés en el año 2018 ha recaído en el trabajo del Colegio de Fiscal (CRA Alto Ara), O Parque nazional d’Ordesa y Mon Perdito/ El Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. En este caso, el documental ha estado coordinado por la profesora Yolanda Mur. El premio está dotado con una experiencia lúdico-educativa valorada en 500 euros y trofeo.

En la segunda edición de los Premios Espiello Agora x l’aragonés, se han presentado 4 audiovisuales en cada una de las modalidades. En la general, además de A tierra muerta/La tierra muerta, de Sergio Duce y Recosiros I. Biblioteca d’autors en aragonés/ Recosiros I. Biblioteca de autores en aragonés de Vicky Calavia, también han optado a estos galardones los títulos Laberinto, de Chorche Reyes y Cuano o río sona/ Cuando el río suena, de Marta Javierre.

Por parte de los escolares se recibieron O Parque Nazional d’Ordesa y Mont Perdito/ El Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, del Colegio de Fiscal, O lugar de Broto/ El pueblo de Broto y Ta mostramos o lugar de Fiscal/ Te enseñamos el pueblo de Fiscal, los tres dirigidos por la profesora del CRA Alto Ara, Yolanda Mur. Desde el IES Castejón de Sos se envió el cortometraje El delicau candemús/ El delicado candemús.